Suszone klepki sosnowe

Specyfikacja

Gatunek: sosna zwyczajna

Objętość: jedna partia zawiera około 1,4 metra przestrzennego

Materiał suszony

Długość: 10 – 20 cm

Możliwość transportu po wcześniejszym uzgodnieniu